Giảm giá!

FX2N-10MT

300,000

– Model: FX2N-10MT Mini

– Điện áp hoạt động: 24V (10-28VDC)

– 6 cổng INPUT và 4 cổng OUTPUT là transistor

– Phần mềm lập trình: GX-developer, Gx works hãng mitsubishi

Liên hệ Đặt hàng: 077.33.55.439
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Mô tả

Tập lệnh PLC mini FX2N-10MT:

Basic command:
LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI, INV, OUT,
(OUTT,OUTC),SET,RST,ANB,ORB,LDP,LDF,ANDP,ANDF,
(OUTT,OUTC),SET,RST,ANB,ORB,LDP,LDF,ANDP,ANDF,
ORP,ORF,PLS,PLF,MPS,MRD,MPP,RET,NOP,END.

Step instruction: STL: Supports up to 8 parallel branches, and different state numbers can have double coils.

Contact comparison instruction:
LD>=,LD<=,LD>,LD<,LD<>,LD=,AND>=,AND<=,AND>,AND<,
AND<>,AND=,OR>=,OR<=,OR>,OR<,OR<>,OR=.

Transfer and compare instructions:
MOV, CML, CMP, ZCP, FMOV.

Four arithmetic operations instructions:
ADD,SUB,MUL,DIV,INC,DEC,WAND,WOR,WXOR,NEG.

Floating-point arithmetic instructions:
ADD,SUB,MUL,DIV,FLT,DFLT,INT,DINT,DESQR,EDCMP.

Trigonometric function operation instruction:
SIN, COS, TAN, SQR, DSQR.

Rotation instruction:
ROR, ROL, RCR, RCL.

Data processing instructions:
ZRST.

Program flow instructions:
CJ (up to 128 addresses), CALL (up to 8 levels of nesting, 128 subroutines
sequence), SRET, FEND, WDT, FOR (maximum 7 levels of nesting), NEXT.

Handy instructions:
ALT.

High-speed processing instructions:
REF, REFF, PWM (support Y0, Y1 each one, can be used at the same time), PLSY (support Y0, Y1 each
One way), PLSR (support Y0, Y1 each way) pulse frequency 5HZ-20KHZ

Đầu ra điều chế xung PWM
Độ rộng xung là 1KHZ, phạm vi chiều rộng 0-1000, sử dụng địa chỉ D8033, trở kháng đầu ra là 330Ω,

AD0 AD1
Dải điện áp đầu vào DC 0-10V Vượt quá có thể làm hỏng vĩnh viễn bộ điều khiển
Địa chỉ tương ứng là D8030 D8031. độ phân giải là 12bit, Giá trị tương ứng 0-4096

Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PT AGV
Website: dientuagv.com
Gmail: 
dientuagv@gmail.com
Hotline: 077.33.55.439