TEENSY 4.1

1,350,000

– Mã sản phẩm: TEENSY41 Teensy 4.1

– Nhà sản xuất: Teensy

Liên hệ Đặt hàng: 077.33.55.439
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Feature Teensy 4.1 Teensy 4.0
Ethernet 10 / 100 Mbit
DP83825 PHY
(6 pins)
-none-
USB Host 5 Pins with
power management
2 SMT Pads
SDIO (4 bit data) Micro SD Socket 8 SMT Pads
PWM Pins 35 31
Analog Inputs 18 14
Serial Ports 8 7
Flash Memory 8 Mbyte 2 Mbyte
QSPI Memory 2 chips
Plus Program Memory
Program memory only
Breadboard Friendly I/O 42 24
Bottom SMT Pad Signals 7 16
SD Card Signals 6 0
Total I/O Pins 55 40
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PT AGV
Website: dientuagv.com
Gmail: 
dientuagv@gmail.com
Hotline: 077.33.55.439